Ergo logo

auer@ergo-wohnvision.com | Tel. +43 699 155 115 07

Wohnbauprojekt Wohnvision Ebbs

2. OG Top 11

3-ZI WHG T011 80,65 m²

2. OG Top 12

3-ZI WHG T012 83,27 m²

2. OG Top 13

3-ZI WHG TO13 83,33 m²

2. OG Top 14

2-ZI WHG T014 51,07 m²

2. OG Top 15

4-ZI WHG T015 93,74 m²

Aktueller verkaufsstand:

 

Top Geschoss ZI m² gesamt Balk./Terr. m² Garten m² Kellerabteil Status Grundriss
11 2. OG 3 80,65 m² 10,00 m²   5,61 m²; vergeben Grundriss
12 2. OG 3 83,27 m² 10,00 m²   5,61 m² vergeben Grundriss
13 2. OG 3 83,33 m² 10,00 m²   5,81 m² vergeben Grundriss
14 2. OG 2 51,07 m² 10,00 m²   4,88 m² vergeben Grundriss
15 2. OG 4 93,74 m² 10,00 m²   5,61 m² vergeben Grundriss
Facebook